"crippled symmetry", Gallery van Wijngaarden Hakkens, 2004 Amsterdam NL